Sdružení výtvarníků Výtoň-aktuálně

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

PLENÉR Březnice Ludvíka Kuby/18-20.ZÁŘÍ 2020


Na poslední letní víkend jsme připravili kurz kreslení a malování na krásném místě v okolí zámku BŘEZNICE-místo je známé i jako inspirace pro kresby a obrazy klasika české malby Ludvíka Kuby,který zde v létě bydlel a maloval a dnes zde má muzeum /viz.podrobnosti na konci stránky/Akci povede jako hlavní lektor známý výtvarník PAVEL PIEKAR / životopis zde:http://hollar.cz/umelci/piekar-pavel/ nebo https://www.artlist.cz/pavel-piekar-7385/

Dále malbu a teorii vysvětlí a dotazy všeho druhu zodpoví známý pražský umělec Přemek ŠMÍD.

..........................................................................................................................................

UBYTOVÁNÍ je domluveno pro 15 účastníků(min.10osob)v zámeckém Špejcharu,který byl nedávno přestavěn na hotel , zde je též kvalitní restaurace (stravování není v ceně)spejchar-breznice.cz/?page_id=864

OBSAZENOST 50% (29.8.) -CENA včetně ubytování 2750 kč (2 odborní lektoři, 2 noci v luxusních pokojích )

PŘIHLÁŠKY A DOTAZY PROSÍME CO NEJDŘÍVE NA EMAIL:vytonart@gmail.com

Doprava je individuální,pokud nepojedete autem je z Prahy ideální cesta z Hlavního nádraží kvalitním rychlíkem společnosti ARRIVA(v pátek odjezd 11,23 -lístek na hlavním nádraží se prodává v kanceláři STUDENT AGENCY za cca 60kč bez slev/jinak slevy platí jako u českých drah www.arriva.cz/cs/info-na-cestu/jizdni-rady-a-ceniky

.....SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ JE NA ZAHRÁDCE ŠPEJCHARU PŘED RESTAURACÍ V 13,45 PÁTEK 18.9.2020 ,PO UBYTOVÁNÍ BUDE PROCHÁZKA V ZÁMECKÉM PARKU ,KDE BUDEME HLEDAT ZAJÍMAVÉ NÁMĚTY NA KRESLENÍ (PGRAM UPRAVÍME DLE POČASÍ),DÁLE V SOBOTU A NEDĚLI BUDE DALŠÍCH NĚKOLIK BLOKŮ KRESLENÍ A MALOVÁNÍ -ZAJÍMAVÝCH NÁMĚTŮ JE MNOHO,MIMO PARKU,ŘEKY,RYBNÍKŮ,MOSTU I ZÁMEK,PIVOVAR NEBO ŠPEJCHAR.............................................................................................................

Nedaleko ubytování na Špejcharu (jen přes silnici)je několik rybníčků,řeka ,starý most a zámecký volně přístupný park, kde najdeme dostatek námětů na kreslení a malování.

Kurs je vhodný pro začátečníky i pokročilé-některé výtvarné potřeby (nové štětce, náhradní akvarelové kostičky van gogh a umton)budeme mít pro jistotu sebou, jinak vlastní vybavení dle techniky,kterou budete pracovat si účastník vezme sebou,případně objedná společně s přihláškou(hlavně skicáky,tužky,uhel apod)

........................................................................................................

LUDVÍK KUBA /POSLEDNÍ ČESKÝ IMPESIONISTA/ GALERIE V BŘEZNICI

Na úvod naší akce pro inspiraci navštívíme Městskou obrazárnu v Březnici (vstupné je v ceně akce)Většinu obrazů nakoupila Městská spořitelna v Březnici na počátku 20. století a v roce 1959 je věnovala Státní spořitelna městu. Další část současné sbírky tvoří soukromé dary, zejména autora a jeho rodiny. První výstava v Březnici se uskutečnila v červnu 1913 v sále hotelu Musil, kde bylo vystaveno 130 obrazů. Březnická sbírka je skvělým dokladem lásky umělce k prostředí a koresponduje s naturelem - živočišností autora. Citlivě, až intimně představuje jeho dílo, zasazené do dobového nábytku - stůl se židlemi, který si Kuba sám navrhoval, klavír, malířský stojan. Vzhledem k barevnosti stěn v jednotlivých místnostech, byla architektem navržena antracitová „stuha“, která vede návštěvníka prostorem a zároveň vyzdvihuje obsah i formu jednotlivých obrazů i rámů. V každé místnosti je vedle oken umístěn tištěný textový průvodce. Na levé straně běží životopisná data, texty vpravo přibližují obsah díla v dané místnosti. Město má ve svých sbírkách obrazy dalších umělců - Aloise Moravce, Bohumila Ullrycha, Jana Raffaela Schustera a Anny Sequensové, které je možné částečně shlédnout v modrém pokoji Galerie Ludvíka Kuby/BŘEZNICE A LUDVÍK KUBA-na podzim roku 1895 se Ludvík Kuba oženil a od té doby přes padesát let společně s rodinou přijížděl do jižních Čech malovat. České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Prachatice, Tábor a také Březnice se staly místem tvůrčích návštěv. Do Březnice přijížděl od roku 1905 k rodičům jeho manželky. Zamiloval si zdejší krajinu s památkami drobné architektury, poetická zákoutí zámecké obory i městské domky, dvorky a zahrádky, oblíbil si sousedy. Toto vše zachytil ve výtvarném i literárním díle. Domek č. p. 76 dodnes stojí naproti kostelu sv. Ignáce a Františka, nedaleko řeky a mostu. Roztomilou zahrádku, zámek s parkem, sousedy a častá Svatohorská procesí - to vše se zájmem pozoroval. Svůj vřelý vztah k tomuto místu vyjádřil v literárním dílku S paletou po Březnici a okolí. .............................................................................................................Ludvík Kuba(16. 4. 1863 – 30. 11. 1956)-malíř, hudebník, spisovatel, národopisný badatel se narodil v Poděbradech v řemeslnické rodině. Zde navštěvoval obecnou školu, kde se setkal s učitelem Jandou, který v malém Ludvíkovi objevil talent malířský i hudební. Později navštěvoval soukromé hodiny kreslení Karla Liebschera a v roce 1891 vstoupil na Malířskou akademii v Praze k profesoru Pirnerovi. Do Paříže na Julianovu akademii odešel studovat malbu v roce 1893. Zde se seznámil se svou budoucí ženou Olgou Joujovou, se kterou se oženil v roce 1895. Od té doby se Kuba ubíral hlavně směrem malířským. Z Paříže odešel do Mostaru, potom do Mnichova, kde navštěvoval školu slovinského malíře Antona Ažby. Z hudebníka a etnografa vyrostl malíř, který přešel od akvarelu k olejomalbě, rozšířil si výrazové prostředky . Malířské práce poprvé vystavoval v Umělecké besedě v Praze a zúčastňoval se také mezinárodních výstav. Na přelomu století se usadil ve Vídni a v roce 1911 trvale přesídlil do Prahy. Ani jako malíř se nepřestal zabývat lidovou písní. V roce 1936 byl promován na doktora filosofie honoris causa Univerzity Karlovy, o rok později se stal řádným členem České akademie věd a umění. V roce 1945 byl Kuba jmenován profesorem Akademie výtvarných umění v Praze. Ludvík Kuba šel vždy vlastní cestou. Nebyl vyhraněný malíř nebo hudebník, věnoval se oběma směrům. Nebál se začínat něco nového, riskovat. Nebral život jako kariéru, ale jako velké dobrodružství. Když v šedesáti letech začal pozorovat ochabování pravé ruky a nemohl hrát na piano, nevzdává se a pero nahradil psacím strojem, štětec připevnil do rukavice. Své životní dílo završil roku 1955 knihou pamětí Zaschlá paleta a v roce 1956 výborem cestopisných statí Křížem krážem slovanským světem. Zemřel v Praze 30. listopadu 1956 ve věku 93 let
KURZ SÍTOTISKU je vždy poslední čtvrtek v měsíci od 16 h. tj.24.9.,29.10.,26.11.