Santini -Východní Čechy

Putování za Santinim – Východní Čechy (Chlumec nad Cidlinou, Sedlec, Želiv)
cena 725 kč/ klub 653,-
Odjezd v 7 hod.sobota 14. září / PRAHA Hlavní nádraží-stání autobusů na magistrále u staré budovy u Fantovy kavárny.(závěrečná část cyklu cest za památkami Santiniho s odborným průvodcem)
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
TENTO ZÁJEZD JE VHODNÝ ZEJMÉNA PRO SKUPINY-KLUBY,ŠKOLY APOD.
-při přihlášení 5 osob má přihlašovatel slevu 50% (1+5 osob)
-při přihlášení 11.osob (11+1)je akce pro přihlašovatele zdarma!
(při přihlášení účastník oznámí jméno organizátora)
PROGRAM: 
Během cesty  nás odborný průvodce seznámí s osobností a dílem Jana Blažeje Santiniho Aichla,
 poté v 9 hod. prohlídka zámku Karlova Koruna 
včetně výkladu, prohlídka kaple, oranžerie a zahrad.
Přejezd do Sedlece  u Kutné Hory, 
prohlídka kostela s výkladem.
Dále přestávka na oběd v Sedleci 
Poté přejezd do Želiva, 
foto:Dezidor
kolem 15:30 přivítání  
premonstráty, prohlídka refektáře, kapitulní síně, sakristie a památné zdi internovaných kněží a řeholníků, prohlídka části Trčkova hradu se samotkou pro internované kněze.

Kolem 18.30 odjezd do Prahy, návrat cca ve 20:00 hodin.
V CENĚ: doprava + průvodce
(skupinové vstupné do památek 
vybereme po cestě)

Santini -moravský okruh 13.4.2013

Santini v západních Čechách


JAN BLAŽEJ SANTINI- AICHEL
 Český architekt italského původu Giovanni Santini se narodil 3. února 1677 v Praze. 
Kromě jména Giovanni Santini je znám také jako Giovanni Battista Santini, Jan Blažej Santini-Aichel, Jan Blažej Santini, Jan Santini Aichl .. 
 Po studijní cestě do Rakouska a Itálie se věnoval výhradně architektuře. 
Santini byl nejvýznamnějším představitelem českého vrcholného dynamického baroka. 
Byl tvůrcem barokní gotiky, jejíž principy uplatnil již ve svém prvním bezpečně doložitelném díle – přestavbě klášterního kostela v Sedlci v letech 1702 až 1707. V prvním desetiletí 18. století začal pracovat pro cisteriáky na Zbraslavi, kde budoval konvent. Později byl zaměstnán u cisteriáků v Plasech, pro které vybudoval klášterní komplex v Mariánském Týnci a nový konvent. V duchu barokní gotiky přestavěl premonstrátský kostel v Želivi (1714 až 1719), klášterní kostel Nanebevstoupení v Kladrubech a vybudoval svou nejznámější sakrální stavbu, kapli Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou (1719 až 1727). Santini významným způsobem zasáhl i do typologie zámecké architektury návrhem zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou (1721 až 1723). Z pražských paláců je Santini autorem Thunovského paláce pod Pražským Hradem. Santiniho stylově náročná a hluboce individuální tvorba nenašla v české barokní architektuře pokračovatele. 
Santini zemřel 7. prosince 1723 v Praze.

Karlova Koruna - k jeho stavbě přizval František Kinský, vynikající umělce své doby, architekta Giovanni Santiniho Aichela a pražského stavitele Františka Maxmiliána Kaňku. Stavba se uskutečnila v letech 1721 -1723. Na počest návštěvy císaře Karla VI. 

byl zámek pojmenován Karlova Koruna. Zámek nese typické prvky Santiniho osobitosti a geniality. Ke středovému  foto:Lubomír Havrda

válci o dvou patrech připojil tři jednopatrová křídla čtvercového půdorysu. V severní části mezi křídla vsunul Santini otevřené schodiště k prvnímu patru, zepředu kryté vyzděným pláštěm se třemi vchody. Dokonalá centrální kompozice je patrná již z umístění zámku do krajiny a to ještě bylo zdůrazněno třemi alejemi ke třem parkovým branám.

      SEDLEC u Kutné Hory

Na přelomu 13. a 14. století byl na půdorysu latinského kříže postaven opatem Heidenreichem pětilodní konventní kostel Panny Marie o délce 87 metrů. Architektonicky navazoval na severofrancouzské katedrály

Díky kritickému nedostatku financí byla po husitském řádění obnovena pouze nejnutnější stavení a k zásadní přestvavbě došlo až koncem 17. století za doby opata Jindřicha Snopka, který svěřil přestavbu konventního kostela nejprve P. I. Bayerovi a poté mladému staviteli J. B. Santinimu, jenž dokončil přestavbu v duchu barokizující gotiky.

            ŽELIV

 • Kostel Narození Panny Marie se dvěma věžemi v průčelí je původně románský z let před 1250, přestavěn jako gotické trojlodí se třemi chóry počátkem 14. století, částečně obnoven před 1462, opraven patrně italským architektem a znovu vysvěcen 1630. V letech 1713–1720 přestavěn Santinim a do roku 1736 vzniklo i vnitřní zařízení. Dnes je to síňové trojlodí se širší střední lodí, velmi dlouhým presbytářem a dvěma věžemi v průčelí. Presbytář má 4 pole křížové klenby, loď se třemi páry gotických pilířů má valenou klenbu se štukovou nápodobou bohaté pozdně gotické klenby. Nad bočními loděmi jsou tribuny, spojené s kruchtou, s bohatou sítí štukových žeber. Oblouky mezi pilíři jsou rozděleny visutými konzolami. V presbytáři raně gotické
 •  sanktuárium z počátku 14. století, mramorová deska hlavního oltáře nese datum 1462. Velmi cenné barokní zařízení (chórové lavice, boční oltáře, sochy) od jihlavského řezbáře F. Hoebbela a humpoleckého F. Netha, křtitelnice z roku 1629 
 •  Barokní varhany od J. Dvorského z roku 1719.
 • Ke kostelu přiléhá jednopatrový konvent čtvercového půdorysu z konce 17. století od G. A. de Maggiho. Kolem nádvoří zasklené arkády, v přízemí severního traktu refektář s freskami J. Kaliny z let 1726–1729, v patře rozlehlá knihovna s freskami téhož autora. Konvent je patrovou chodbou spojen s budovou opatství, přestavěnou po roce 1907 v novobarokním slohu.
 • Dále na západ navazuje tzv. Trčkovský hrad, prostá pozdně gotická a renesanční palácová budova, upravená po roce 1907, v patře místnosti s freskami B. Dvořáka a V. Häuslera. Ještě západněji k soutoku obou řek zahrada se sochou Madony od A. Bílka a náhrobními kameny opata Jindřicha (1370) a Siarda Falka (1676). Dále barokní hospodářské budovy a celé klášterní hospodářství.
 • JAK SE PŘIHLÁSIT? 
  Stačí napsat přihlašovací email nebo zavolat na náš tel. 777919630 a 
  zaplatit zálohu  - u autobusového zájezdu 1000 kč, u leteckého 3000 kč (pokud není uvedeno jinak u konkrétní akce)
  Zajistíme letenku na jméno účastníka. Jako cestovní kancelář jsme oficiální prodejci několika leteckých firem, tak máme přístup k nejlepší ceně. 
  Naše cesty za uměním jsou určeny pro všechny zájemce a cena zahrnuje jen nutné náklady na služby. 
  Rezervace je možná e-mailem nebo telefonicky se jmény účastníků a telefonem na kontaktní osobu, rezervaci vám potvrdíme.
  Poté je možné zaplatit na náš účet 225106607/0300 nebo vše je možno zařídit od 10-18 
  v prodejně výtvarných potřeb PÉBEO,KORUNNÍ 30,VINOHRADY (nápis na domě Divadlo v Korunní) nebo u nás v kanceláři Na Výtoni 2, Praha 2 (v pracovních dnech 15-18 h.)
  -vstup za dvora Vyšehradská 3.
    SLEVA pro členy uměleckého klubu VYTONart 5%
  (u jednodenních zájezdů 10%) -doplatek nejpozději měsíc před odjezdem. 
  Klubový roční poplatek 250 kč
  Členství se automaticky prodlužuje při účasti na 3 a více zájezdech naší C.K.

  SEZNAM POJIŠTĚNÝCH CK zde:/www.evropska.cz