HAMBURK + KODAŇ

Pondělí 4.července 2016 .  odjezd z Prahy v 06.00 hodin 

WOLFSBURG, kulturní dům s knihovnou a centrem mladých, zajímavá stavba jako dar zničenému Německu  (1962,  Alvar 

Aalto ), nejvyší výstavní hala v Německu, výstava dle aktuálního programu, Kunstmuseum Wolfsburg ( 1994, Peter 

P.Schweger) , brilantní herna, mistrovské dílo irácké architektky Phaeno , dům vědy a techniky hrou ( 2005, Zaha  Hadid), 

250 herních exponátů, Autostadt Wolfsburg ( soubor automobilových muzeí všech koncernových značek VW),  ubytování 

v Hamburku v zábavní čtvrti St.Pauli

Úterý 5.července 2016  HAMBURK druhé největší něm. město a druhý největší přístav v Evropě; charakteristická síť kanálů a 

jezer vzniklých přehrazením řeky . Alster vymezuje vnitřní město:procházka městem , velkolepě obnoveném po tétálním zničení 

za druhé světové války,  komplex novorenes. radnice ( r. 1897),  burza (r. 1841), pomník H. Heineho (W. Otto), zbytky 

starého města (Deichstrasse); soubor hrázděných domů Krameramtswohnungen, věž býv. sv. Mikuláše; Kontorhausviertel – 

čtvrť obchodních společností: Chilehaus (pozoruhodná expresionistická cihlová stavba od dominantního hamburského 

architekta F. Högera, r. 1924), Finanzbehörde ( arch.F.Schumacher, 1918-26), Klöpperhaus (arch.FR.Höger, 1912-13), 

Landherrenschaften ( arch.Al.Erbe, 1906-1908), Messberghof ( arch.Hans a Oskar Gerson, 1924), Levante - Kontor haus,( 

inv.Fr.Bach, 1912), Sprinkenhof ( Höger a Gerson, 1929, největší  kontorhaus na světě) - odpoledne budeme věnovat 

výstavám -    Kunsthalle (nabízí mj. Grabowský oltář od Bertrama z Mindenu, Rembrandtovo Obětování v chrámu, sbírky 

umění 19. st., romantismus , expresionisty a 20. léta - Nolde, Dix, Beckmann, Kokoschka; přístavba - arch. O.M. Ungers, sbírka 

moderního umění a hlavně výstavu Manet-Sehen.Der Blick der Moderne ; výstavní haly Deichtorhallen., výstavu Raymond 

Pettibon , Homo Americanus, večer možnost společné procházky   zábavní čtvrtí  St. Pauli (Reeperbahn); 

Středa 6.července 2016 HAMBURK, unikátní čtvrť starých přístavních skladišť s neogot. budovami z 19. st.; přístavní 

můstky, projížďka lodí; Hafencity ( od 2006) unikátní soubor dnes ve světě nejrozsáhlejší městské souvislé výstavby, dnes již 

12.000 nových obyvatel, 40.000 nových pracovních míst, Labská filharmonie, Námořní museum Hamburg, Aquarium, Vědecké 

centrum, architekti Meurer, LOVE, Böge Lindner, Tschoban Voss, Bothe-Richter-Teherani, Ingenhoven, Marc-Olivier 

Mthez, David Chipperfield, Spengler-Wieschilek-Winking, Herzog- de Meuron, atd., náměstí, parky, promenády, mariny, 

v podvečer volno...

Čtvrtek 7.července 2016  LÜBECK je přístavní hanzovní město Leží na jihovýchodě spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, při 

pobřeží Baltského moře. Středověké centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.Na procházce 

centrem uvidíme Radnici ze 13. století, cihlovou gotickou stavbu, jednu z nejvýznamnějších radnic v Německu, dóm sv. Jana 

Křtitele na jižním okraji historického města, který byl založen jako 1173 Jindřichem Lvem, farní kostel Panny Marie (za radnicí) 

, trojlodní gotická stavba se dvěma věžemi z let 1250-1350, vzor severoněmecké cihlové gotiky (Backsteingotik). Klenba hlavní 

lodi sahá do výšky 38,5 m, věže dosahují téměř 125 m, dvě městské brány, slavná Holstentor a Burgtor na severu,mnoho 

historických měšťanských domů z 15.-18. století, včetně domu Buddenbrookových, ubytování KODAŇ

Pátek 8.července 2016  KODAŇ , ARKEN MUSEUM OF ART,Muzeum moderniho uměni Arken vzniklo na zakladě 

architektonicke soutěže ,je dilem tehdy teprve pětadvacetileteho architekta Sorena Roberta Lunda. Výstava – Abdoulaye 

Konaté, jedno z největších jmen africké moderní tvorby. SLUSEHOLMEN, TEGLHOLMEN,nova městska zastavba, konverze 

čtvrti,obytny dům METROPOLIS (FUTURE SYSTEMS – Kaplický ),THE ROYAL THEATRE

2001. Architektonická kancelář Lundgaard & Tranberg,  Nejstarší část Kodaně bývala dřevěná, dvakrát zcela vyhořela ( 1728 a 

1795 ). První požár zničil 50% města, 20 % obyvatel homeless ( do požárů osídleno 700 let ), procházka centrálním městem, 

budova SAS, arch. Jacobsen, Tivoli – 1843 – kolotoč s koňmi a horská dráha,  Radniční náměstí  / 19.století / uvnitř hradeb, 

dnes zbouraných, Tycho de Brahe 1597, vánoční a novoroční slávy, Dračí fontána  1923 Joachim Skovgard, lurbloeserne, 

vysoký sloup - dva Vikingové troubí, 1914, Siegfried Wagner, doba bronzová před 2000 lety, Radnice, Mock.Gothic Martin Nyrop 

1905, na fasádě biskup Absalon a mořské příšery, z hodinové veže výhled na město, Stroget tvoří 5 ulic / začátek levné fast 

foody a levné textilní a módní obchody,Gammeltorv / Staré náměstí / nejstarší shromaždiště, dnes tuto roli převzalo Radniční 

náměstí,Caritas Fountain / Kašna dobročinnosti /voda přiváděna 4 míle dlouhým potrubím/dar městu 1608 Christian 

IV/symbolika královské lásky k lidu,Nytorv 1606 – popraviště // požáry, přebudování – 1780,Domhuset / soud/ Christian 

Frederic Hansen / 1805-1815 ,Vězeňská ulička / mosty k vězení /1813-1816,Jorgens Passage / Arkády s obchody, dárky, 

design etc.Za kostelem Our Lady pak ulice Fiolstraede, antikvariáty, knihkupectví, Latinská čtvrť,Náměstí šedých bratří / první 

klášter v Kodani / ochrana před požáry,Chrám sv.Ducha/ kostel u hospice před 1296/ byl spojen s klášterem 1474/Christian IV 

věnoval 1647 zvony, zničeno požárem 1728/ Griffenfelds kaple, nejstarší stavba města /Amagertorv / Stork Fountain/ 1894 

ke stříbrné svatbě Frederika VIII s princ.Louisou/ místo schůzek,Hojbro náměstí / socha zakladatele města biskupa Absalona / 

Vilhelm Bissen 1902/ Gammel Strand / Herinky /,Rybářka / Fiskerkonen/ Christian Svejstrup Madsen / 1940 / od stejného roku 

regulérní rybí trh,Palace Church, neoklasicistní kostel, C.F.Hansen, 1813-1826, Thorwaldsenovo muzeum, sbírka ,skicy, 

sochy, vzory ze sterého Ŕecka a Říma, Bertel Thorwaldsen 1770-1844, Mramorový most, zámek Christiansborg Slot, 1167, 

Hansovní liga zničila 1367, druhý 1375, král Erik Pomořanský,třetí barokní 1731-1745, 1764 shořel i se zlatorudým divadlem, 

současný klasický tvar F.C.Hansen, 1803-1828, vznik jezdeckého dvora, pátý zámek 1907-1928, Thorvald Jorgensen, dnes 

státní sály, parlament, předsednictvo vlády a nejvyšší soudní dvůr, Stájové muzeum, Divadelní muzeum ( součástí nejstarší 

evropský dvorní divadelní sál od fr.arch.Nicolase-Henri Jardina, socha Christiana IX, dílo Anne Marie Carl Nielsen 1863-1945, 

dcery Carla Nielsena. královská brána, trůní sál, večeřadlo, královské pokoje, velká hala od Bjorna Norgaarda, ruiny Absalonova 

zámku, královská brána s částí čtvrtého zámku, socha Frederika VII ( 1808-1863 )od Vilhelma Bissena, napravo burza  Christian 

IV z let 1618-1624, arch.Lorenz a Hans Steenwinckel, věž 54 metrů, spletené ocasy čtyř draků, měděné střechy, nádherné 

renesanční fasády, sv.Mikuláš, patron plavců, 1536, 1728 oheň, 1795 zřícena věž a krovy, počátek 20.st. opraven, dnes 

moderní výstavní síň, po Pistolstrade, Královské nové náměstí, symbol elegance 17.století, začal Frederik III,1648-1670, Nový 

přístav Christian V ,Hotel ĺ Angleterre, 1755, H.C.Andersen, Grace Kelly, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Bill Clinton, 

Woody Allen, Pierce Brosnan a Madonna. Či Michael Jackson. Magasin du Nord, 19.století, Royal Theatre, 1748, současná 

1870, inspirováno pařížskou Operou, Charlottenborg Palace 1672- 1783 králem Frederikem III pro nelegitimního syna Ulrika. 

Příklad dánského baroka.1754 zde Akademie krásných umění, d nes výstavní sály, Nyhavn – hospůdky, butikové hotely etc., 

Amalienborg, původně Frederik III pro Sofii Amalii 1669, 1749, Frederik V, 300 letá Oldenburgská dynastie, královským 

palácem od 1794, vyšší ministerstva  a palác královny Sofie Amalie. Odtud jméno.Po levé straně Garnison Church 1689 

shořelo, toto je novější, Náměstí sv.Anny, socha Christiana X ( 1912-1947), náměstí se čtyřmi královskými paláci –uprostřed 

socha Frederika V, podle Jacquese Sallyho, nalevo palác Christiana VII, před 1754, pak palác Lord Vysoký steward Adam 

Gottlob Moltke, schizofrenický král zde žil od 1794 do smrti 1808, dnes zde královna vítá zahraniční návštěvy, nejkrásnější 

rokokové interiéry, napravo palác Christiana IX, dnes královna Marghareta a princ Hendrik, znám jako Schackův palác, Přes 40 

let zde žili korunní princ Frederik VI a jeho žena Marie, 1784-1808, nalevo vepředu palác Levetzau, dnes Palác Christiana VIII, 

dnes muzeum Glücksbergovy dynastie, malířský ateliér královny  Luise a řada studií k obrazům Frederika VIII, Frederika IX a 

Christiana X. Napravo palác Frederika VIII, kde žil s korunní princeznou Australankou Mary Donaldson. Okolo Medicínského 

muzea k Dánskému design muzeu, bývalá nemocnice Frederickstadtu ( 1754-1910), od Harley Davidson po rokokový nábytek, 

1855 zde zemřel Sjoeren Kierkegaard,  muzeum Resistence proti německé okupaci v letech 1940-45, evakuace židů, tiskařský 

lis, Freikorps-Dánové pro Němce,Kastelet, původně 1626, Švédi při útoku odhalili slabé stránky,pevnost z roku 1662, kostel, 

vězení ( cely- malá okénka do kostela), domy gardistů, větrný mlýn 1847, Němci, Malá mořská víla, 1913, Edvard Ericksen, 

podle tanečnice Ellen Price,poté manželka, 1961 červená hlava, 1964 bez hlavy, 1966 bez rukou, 1998 opět bez hlavy

Sobota 9.července 2016  KODAŇ Louisiana Modern Art Museum, Rekonstrukci a přistavbami byvale patricijske vily, kterou 

roku 1958 zahajili architekti Jorgen Bo a Wilhelm Wohlert , výstava Přehlídka  více než padesáti nových nákupů za 

poslední tři roky, výstava slavného dánského tvůrce Poula Gernese,  Psychiatricka nemocnice architektonicke studio 

PLOT - Julien de Smedt a Bjarke Ingels,dva z nejvýznamnějšich současných mladych architektů současného Dánska 2006,  

OPERA,Budova dánske Narodni opery situovana na ostrově Holmen v centru Kodaně je jednou z nejmodernějšich opernich 

budov na světě. Henning Larsen. 2001 – 2004 , DAC Danske centrum architektury bylo založeno v roce 1995 v Gammel Dok, 

byvalem skladišti z roku 1882, sbírka ORDRUPGAARD, Zaha Hadid,. Ta navrhla nove křidlo o celkove rozloze 1.150 m2 ve 

svem naprosto typickem architektonickem stylu ze skla a betonu.2005, KOSTEL GRUNDTVIG,největši veřejný evangelický 

luteránský kostel ve Skandinávii, od roku 1921 pod vedenim hlavniho architekta Pedera Vilhelm Jensen-Klinta. Po jeho smrti v 

roce 1930 stavbu vedl jeho syn Kaare Klint a v roce 1940 ji dokončil jeho vnuk Esben Klint. Prvky gotické katedrály a starých 

dánskych venkovských kostelů, ranný přiklad expresionisticke architektury.

JORN UTZON, známý předevšim stavbou Opery v Sydney, stojí také za projektem kostela v Bagsvardu pobliž Kodaně z roku 

1976. zvláštni působení světla uvnitř čistě bílého sakrálniho prostoru a  souboru  Kingo Houses v Helsingøru (1958) upomínající 

na soubory typických dánských farmářských staveb, ORESTAD Kodaňská městská část s rozlohou 3,1 km2. Čtvrť je od konce 

90. let transformována do podoby moderní časti města s předpokládanými 20.000 obyvateli, 20.000 studenty a 80.000 

pracujícími. Na výstavbě se podílí např. BIG, Daniel Libeskind, Steven Holl Architects aj.: Tietgenkollegiet (Lundgaard & 

Tranberg Arkitektfirma), Mountain Dwellings, VM Housing, 8 Tallet, (BIG), Orestad College (3XN), Kopenhagen Concert 

Hall (JEAN NOUVEL), Student Residency Bikuben, Orestad Gymnasium (3XN), koncepce metra (KHR ARCHITECTS) a 

dalši.

BLACK DIAMONT - The Royal Library V roce 1999 byla dostavěna budova Dánské královské knihovny dle projektu 

architektonického týmu Schmidt Hammer Lassen. Fasáda z velké části pokryta broušeným černým granitem, který funguje jako 

dokonalé zrcadlo, také kulturní centrum.

V podvečer MALMÖ ,Projekt evropské vesnice z roku 2001 měl demonstrovat modernistickou vizi hledání ideálního, 

k životnímu prostředí citlivého rodinného bydlení. Základní princip projektu byl nastaven tak, že se ve Švédsku bude 

prezentovat evropská architektonická elita jednotlivych zemi – Český dům 

architekt Jiři Suchomel.TURNING TORSO,Nejvyšší mrakodrap ve Skandinavii. Santiago Calatrava. 9 na sobě postavených 

krychlí, z nichž nejvyšší je proti nejnižší pootočena o devadesát stupňů. Celkova výška mrakodrapu je 190 metrů, do nichž bylo 

vloženo 54 poschodi.

Neděle 10.července 2016  BERLIN Wannsee – park s největšími berlínskými plážemi ( arch.Richard Ermisch,1930),

Návrat Praha 22:30 hodin
Comments