VÝTOŇ a okolí

H
trochu historie:
U viaduktu na úrovni původního terénu starého 
Podskalí stojí bývalá celnice Na Výtoni čp. 412, 
z větší části roubená omítnutá stavba ze 16. století, nad vchodem se znakem ze 17. stol.
 Dnes slouží jako pobočka Muzea hl. města Prahy a je ojedinělým zbytkem staré rybářské vesnice Podskalí,
 která se rozkládá od Vyšehradu po Moráň.
Celnice se dodnes nazývá Výtoň, podle cla, které se zde vybíralo.
 Naturální clo z dříví se původně vytínalo, odtud jeho název. Později, od 14. stol., 
se clo z dříví platilo zpravidla v penězích.
Osada v Podskalí existovala již na sklonku 12. stol. 
Její obyvatelé se živili rybářstvím a obchodem s dřívím, 
připlavovaným do Prahy po Vltavě a časem si k obchodu s dřívím přisvojili monopolní právo. 
Dříví se muselo složit v Podskalí a tam prodat, a teprve nakoupené dříví směli voraři dopravovat po řece 
dále do Prahy. Podskalský dřevní trh zůstal hlavním pražským tržištěm stavebního a palivového dříví 
až do konce 18. stol. Již v 15. stol. byli podskalští obchodníci s dřívím organizováni v cechu "plavců" 
a řídili se vlastním soudem, tzv. právem plaveckým. Roku 1783 byl obchod s dřívím prohlášen za svobodný 
a plavecký cech zrušen. Podskalí si však udržovalo až do sklonku minulého století ráz dřevařské 
a rybářské čtvrti, jedné z nejchudších v Praze 19. stol. I její zástavba byla skromná, 
sestávající z patrových domů, mezi nimiž však nechyběly objekty výtvarně pojaté, jako byla stavba 
arch. J. Hrdličky z r. 1727, či pozdně barokné domy U Kněžourků,  či U Černých   

/HLEDÁME PŘISPĚVATELE-RODÁKY,MAJITELE DOMŮ APOD. Z OBLASTI VÝTONĚ, 
PODSKALÍ A VYŠEHRADU - email: vytonart@seznam.cz
                                                                                                                                              
  NÁVRAT NA HLAVNÍ 
Tato stránka přináší především fotoaktuality z Výtoňě, Podskalí,náplavky, okolí železničního mostu a Vyšehradu
9.3.2015
BOURÁNÍ GARÁŽÍ NA KŘIŽOVATCE VYŠEHRADSKÁ -SVOBODOVA

Odkl�zen� zeminy

Vy?ehradsk� ml�n a gar�?e

Gar�?evýstava galerie výtoň
6.2.-10.4.2013  
Neznámý vyšehradský mlýn
Jan Beránek (NPÚ)zahajuje přednášku
(noviny PRAHA 2-březen 2013)
Pražská galerie Výtoň připravila mimořádnou akci. V úterý 26. února otevřela výstavu dosud
nezveřejněných archiválií mapujících historii domu č. p. 254/II, ve kterém galerie působí, a
jeho blízkého okolí. Vystaveny jsou i unikátní fotografie zapůjčené z Muzea hlavního města
Prahy a momentky z Podskalí po 2. světové válce od fotografa Jana Šplíchala.
Výstavě předcházela pečlivá práce Jana Beránka z Národního památkového ústavu. Při
zpracování podkladů pro rekonstrukce prostor odhalil doklady datující existenci mlýna
vyšehradské kapituly již ve 13. století a další materiály mapující jeho osudy až do dnešních
dnů. A protože jde o svědectví vskutku unikátní, vznikla přímo v těchto prostorách výstava
dokumentující proměny domu i jeho okolí v průběhu osmi staletí.
Kromě nejstarších plánků, náčrtků a dokumentů vztahujících se přímo k budově mlýna a jeho
bezprostředního okolí jsou zde pro lepší představu o situaci vystaveny fotografie zachycující
např. stavbu Vyšehradského tunelu, pokládání tramvajových kolejí nebo původní podobu
koryta Botiče, v konfrontaci se současnými snímky téhož místa. Výstava je uspořádána ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem a Muzeem hlavního města Prahy.)
                                                                             
"CELNICE VÝTOŇ"-restaurace a muzeum v zimě
Comments