Santini-Západní Čechy

 17-18.5.2014
Zájezd SANTINI V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH 
-
Kladruby, Plasy,
Mariánská
Týnice, Mladotice,Hubenov

1490kč -OBSAZENO

ODJEZD:8.hod./HLAVNÍ NÁDRAŽÍ PRAHA-autobusové stání na magistrále u
Fantovy kavárny 
__________________________________________
Putování po Santiniho stavbách v Západních Čechách opakujeme po dvou letech, tentokrát ve spolupráci s našimi průvodci ze Žďáru,kteří nás provázeli na cestě na Moravu a do Středních Čech minulý rok(dr.Růžička). Cesta bude dvoudenní, tudíž si v klidu prohlédneme i místa běžně nepřístupná, jako je vodní systém v Plasích, kaple v Mladoticích a statek v Hubenově, který též navrhl Santini.Ubytování v Plzni ve 4hvězd.hotelu, poté pro zájemce budeme mít rezervaci v unikátní restauraci v bývalém středověkém pivovaru nedaleko náměstí.
V ceně autobusová doprava, ubytování v kvalitním hotelu Astory v Plzni a specializovaní průvodci.
Není v ceně vstupné 140 kč(vybereme po cestě)
sobota 17.květen
CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER PLASY byl založen v r.1144 knížetem Vladislav II. Rozsáhlé stavební změny v areálu kláštera byly zahájeny  v roce 1685 podle projektu architekta Jeana Baptiste Matheya. Ten byl jedním z učitelů Santiniho a přispěl k prvním kontaktům Santiniho s opatem Eugenem Tyttlem. Roku 1707 přichází Santini poprvé do Plas a v roce 1710 je vypracován a schválen projekt zásadní přestavby celého areálu kláštera. Původní konvent byl ve špatném stavu, a to především působením změn v podloží. Při zakládání několikanásobně větší novostavby proto Santini použil princip založení na 5100 pilotách, které nesou rošt pod základy tvořený 500 podélnými a 1173 příčnými dubovými trámy. Piloty byly do podloží zatlučeny do hloubky 6-8 m. Celá dřevěná konstrukce je trvale zaplavena vodou přiváděnou sem až několik kilometrů dlouhými štolami, čímž je zabráněno hnilobě dřeva. V konventu se nacházejí velká halová neobvykle zavěšená schodiště, která působí jakoby se vznášela nad hladinou vody, lesknoucí se na úrovni spodních základů pod nimi. U menších šnekových schodišť pak zaujme čistá forma šroubové křivky vedené prostorem strmě vzhůru.
Poté pojedeme do BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA KLADRUBY.Monumentální pozdní románská trojlodní bazilika byla dokončena v roce 1233 a vysvěcena za přítomnosti krále Václava I.  Roku 1421 byl kostel vypálen husity V roce 1710 vyzval opat k vypracování projektu dva nejvýznamnější pražské architekty Kryštofa Dientzenhofera a Jana Blažeje Santiniho. V únoru 1711 se rozhodl realizovat nákladnější a rozsáhlejší Santiniho návrh. Přestavba proběhla v letech 1712-1726. Nejprve bylo přestavěno trojlodí, následně transept a vybudována monumentální kopule. V utváření exteriéru stavby byl položen důraz právě na kopuli. Lucerna v kopuli je završena mariánskou korunou, která prosvětluje vnitřní prostory nad křížením kostela. Mimořádně prosvětlený prostor kněžiště je doplněn oltářem podle původního Santiniho projektu.
NEDĚLE 18.květen 
Dopoledne navštívíme POUTNÍ KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ P.MARIE A CISTERCIÁCKÉ PROBOŠSTVÍ V MARIÁNSKÉ TÝNICI patří ke skvostům barokní architektury západních Čech. Někdejší poutní místo postavené podle plánů architekta J. B. Santiniho tvoří kostel Zvěstování Panny Marie, ambit a proboštství. Dominantou areálu i širokého okolí je kostel na půdorysu rovnoramenného kříže, v jehož středu se klene mohutná kupole zakončená lucernou s věžičkou, která dosahuje do výšky téměř 70 m. V letech 1785-1945 byl areál po sekularizaci devastován a hrozil mu téměř zánik. Do původní podoby byla Mariánská Týnice rekonstruována v letech 1993-2010. Kupole byla obnovena v roce 2000. Při minulé  návštěvě nás provázela pí. ředitelka a mimořádně jsme mohli vstoupit na ochoz na střeše, tak doufáme, že si tento neobvyklý zážitek zopakujeme.
Nedaleko odtud najdeme první Santiniho projekt -KAPLI PANNY MARIE V MLADOTICÍCH 
 Mariánská tematika symbolizovaná šesticípou hvězdou se stala základním motivem celé centrální stavby:  v exteriéru se projevuje především šestiúhelníkovým půdorysem s konkávně prohnutými zdmi, v interiéru pak vytvářejí hvězdy v klenbě a lucerně díky světelným podmínkám zdání Mariánské dvanácticípé hvězdy.
Naše putování zakončíme návštěvou další zajímavé Santiniho stavby -statku v Hubenově.
FOTOGRAFIE Z NAŠÍ CESTY V R.2012 PŘED VCHODEM DO KLÁŠTERA V KLADRUBECH 
PLASY
MARIÁNSKÁ TÝNICE-pohled ze střechy
KAPLE MLADOTICE s hvězdou uvnitř
KLADRUBY
statek Hubenov