INTERNATIONAL SUMMER WORKSHOP art vyton prague 2012

1.-30.8. 2012

ABOUT US

Artgroup Vyton is a nonprofit open platform for people interested in art. Our aim is to support both amateur and professional artists and connect visual arts with music and other forms of artistic expression. We are located in Prague and run a gallery in a historical building near the centre. Aside from exhibitions and workshops we organize concerts, readings, traveller talks and other events here. IN
 Number of participants: 7 - 10
Where: the main location will be in Gallery Vyton, which will serve as a studio for graphic, painting, photography and preparatory works for sculpting. The second week (approx. 18.-24. August) will take place in a country house located in a picturesque countryside near Ledeč nad Sázavou. The material and equipment (saws) for creating sculptures will be available there. All works will be subsequently exhibited in Gallery Vyton (September 2012).
The workshop doesn´t concentrate on one technique only, everyone will be free to try his/her hands on anything they like.
The price for coaching, accommodation, halfboard (applies for the out-of-city part only) and material is 24 990 Kč - 980 Euro.
The workshop is intended for participan from all of the world and English-Czech-English interpretation will be available at all times.

For further information or enrolment contact us on vytonart@gmail.com.


POČET ÚČASTNÍKŮ: 7-10 
KDE: centrum akce bude v Galerii 2g, která bude sloužit jako atelier pro grafiku, malbu, fotografii a přípravu pro sochu ze dřeva,
Druhá polovina(cca  18.-24.8.) bude na Sázavě 
v Podhradí u Světlé n.S.,kde budou výtvarné potřeby pro kresbu,malbu včetně potřeb na sochařskou práci. 
Akce bude ukončena vernisáží v naší Galerii  2G2.
Akce nepreferuje jednu techniku, bude je možné vystřídat.
Cena za odborné vedení, ubytování, stravu a materiál cca 24990 kč- 980 eur.
Akce je určena především pro účastníky z celého světa-překlad během kurzu z angličtiny zajištěn.
LEKTOR :
 FOTOGRAFIE: VASIL STANKO   
 GRAFIKA :       PAVEL PIEKAR    
PRÁCE SE DŘEVEM-SOCHA: JAROSLAV BÍM
Comments