Aktuálně‎ > ‎

7-9.4.2017 / VILA TUGENHAT Brno + VÍDEŇSKÉ PODZIMNÍ VÝSTAVY

CO UVIDÍME?
Po cestě do Brna navštívíme museum JOSEF HOFFMANA v Brtnici,https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Hoffmann,
jelikož tento rodák působil poté ve VÍDNI a zanechal zde nesmazatelnou stopu v architektuře i designu příjezdu do Brna v pátek dopoledne máme rezervaci do vily TUGENDHAT(kompletní prohlídka včetně zázemí a zahrady),odpoledne nás čeká po rekonskrukci nedávno otevřená nedaleká vila Löw-Beer, poté navštívíme vlasní vilu DUŠANA JURKOVIČE,jehož další stavby uvidíme  následující den v Luhačovicích Dále naštívíme Zlín,kde v éře Tomáše Bati,vznikly stavby světového významu.Náš třídenní výlet ukončíme návštěvou zahrad a zámku v Kroměříži,na zpáteční cestě (pokud bude dostatek času) plánujeme zastávku 
v Pelhřimově,kde je od Pavla Janáka kubisticky přestavěn dům na náměstí

obsazeno

UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY-vzhledem k přestavbě naší slavné dálnice D1 je odjezd posunut na 6,45 hod.(původně 7),místo zůstává stejné
Brno, Zlín, Luhačovice a Kroměříž
 (7. – 9. 4. 2017)
upřesnění programu od našeho průvodce histor.arch.Jakuba Potůčka


Třídenní zájezd za poklady moravské moderní a barokní architektury
spojený s prohlídkou vily Tugendhat, vily Löw-Beer a Jurkovičovy
vlastní vily, Baťova mrakodrapu a barokního zámeckého areálu v
Kroměříži.

1. den – pátek 7. 4. 2017

6:00 odjezd od Fantovy kavárny (Praha, hlavní nádraží)
11: 00 Prohlídka vily manželů Grete a Fritze Tugendhatových, postavené
v letech 1929-1930 podle projektu slavného architekta Ludwiga Miese
van der Rohe (délka prohlídky je 90 minut).


Po poledni navštívíme nově rekonstruovanou vilu textilního průmyslníka
Alfreda Löw Beera, otce Grete Tugendhat. Rodina secesní dům postavený
v letech 1903-1904 podle projektu architekta Alexandera Neumanna
vlastnila mezi roky 1913-1939. Před odjezdem do Jurkovičovy vily se
krátce zastavíme u vynikající, rovněž citlivě rekonstruované kavárny
ERA postavené v letech 1927-1929 podle návrhu brněnského architekta
Josefa Kranze.


Odpoledne si v moravské metropoli prohlédneme exteriéry, interiéry a
zahradu vily, kterou si v roce 1906 postavil přední slovenský
architekt Dušan Samo Jurkovič a hned vedle se nacházející vzorovou
kolonii Nový dům. Vybudována byla v roce 1928 u příležitosti jubilejní
výstavy Soudobé kultury v Československu stavebními podnikateli Čeňkem
Rullerem a Františkem Uherkou za podpory Svazu československého díla.
Autory jednotlivých domů zde jsou architekti nejzvučnějších jmen:
Bohuslav Fuchs, Jiří Kroha, Josef Štěpánek, Ernst Wiesner, Jan Víšek,
Jaroslav Grunt, Hugo Foltýn, Miroslav Putna a další.

V podvečer, před odjezdem do hotelu, absolvuje krátkou procházku
centrem Brna, během níž se seznámíme s nejvýznamnějšími
funkcionalistickými stavbami, navrhovanými předními Bohuslavem Fuchsem
(hotel Avion, 1925-1929 - Moravská banka, 1928-1931), Ernsta Wiesnera
(banka Union, 1923-1925 – Palác Morava, 1929), Oskarem Pořískou (dům
Convalaria, 1937) a další.

2. den – sobota 8. 4. 2017

Dopoledne

Zlín: V průmyslovém městě Zlíně, které v první třetině dvacátého
století postavili Tomáš a Jan Antonín Baťové prakticky na zelené
louce, si prohlédneme prostor jeho centra rozvinutý kolem náměstí
Práce. Kolem něho se nachází soubor velkých administrativních budov,
hotelů a obchodních domů projektovaných jak Františkem L. Gahurou, tak
Vladimírem Karfíkem, jehož mrakodrap, tedy správní budovu číslo 21
navštívíme. Nachází se v ní jak proslulá pohyblivá kancelář J. A.
Bati, tak i vynikající expozice věnované historii této unikátní
budovy. Poté se přesuneme do areálu někdejší Baťovy továrny k
prohlídce budov číslo 14 a 15. Tyto etážové výrobní objekty postavené
v roce 1946 podle projektu Jiřího Voženílka byly v minulých letech
rekonstruovány a upraveny pro potřeby Baťova institutu, který sdružuje
Krajskou galerii výtvarných umění, Muzeum jihovýchodní Moravy a
Krajskou knihovnu Františka Bartoše.


Odpoledne

Luhačovice: V tomto lázeňském městě, které bylo na samém začátku 20.
století přestavěno podle plánů slavného slovenského architekta Dušana
Jurkoviče, si prohlédneme kolonádu lemovanou jeho stavbami v čele s
Janovým domem z roku 1902, Vilou Chaloupkou (1902), Vilou Jestřebí
(1903), Slunečními lázněmi (1903) nebo Vodoléčebným ústavem z roku
1909. Neopomeneme přirozeně ani stavby dalších významných tvůrců,
například Emila Králíka (Smetanův lázeňský dům, 1912-13) nebo Oskara
Pořísky (kolonáda s pavilony léčebných pramenů, 1946-1952). Zvláštní
pozornost si ovšem také zasluhuje tzv. Bílá čtvrť s
funkcionalistickými lázeňskými domy Iva, Radun, Viola a Radun, které
byly postaveny v letech 1927-1928 podle projektů Bohuslava Fuchse.


3. den – neděle 9. 4. 2017


Kroměříž (celý den): tradiční sídelní město olomouckých biskupů a
arcibiskupů. Po prohlídce centra navštívíme arcibiskupský zámek, jehož
barokní podoba navržená císařskými dvorními architekty Fillibertem
Lucchesem a Giovannim Pietrem Tencallou, byla realizována v letech
1665-1694. Lví podíl na tom měl biskup Karel z Lichtensteinu a
Castelcorna, který proslul též jako sběratel umění a filantrop. Část
jeho sbírek spatříme právě zde, v obrazárně olomouckých biskupů a
arcibiskupů, která se pyšní jmény nejvýznamnějších evropských malířů:
Tizian (Apollón a Marsyas, 1550-1576), Anthonis van Dyck (Anglický
král Karel I. a jeho manželka Henrietta Marie, 1632-1634), Jan
Brueghel st. (Selská rvačka, cca 1610) nebo Lucas Cranach st. (Umučení
sv. Kateřiny, 1615).
Podzámecká zahrada byla původně jen zelinářskou a květinovou zahradou,
která byla do současného stavu přebudována v 19. století a to v
souvislosti s regulací řeky Moravy. V zahradě, která představuje
anglický romantický park, si prohlédneme stavby, bez nichž je krajinný
areál tohoto typu nemyslitelný: Pompejánskou kolonádu, Paví dvůr,
Rybářský pavilon, Colloredovu kolonádu a další.
Květná zahrada, památka UNESCO, byla realizována podle projektu
Giovanni Pietra Tencally v letech 1665-1675. Na jedné ještě straně
připomíná renesanční italskou zahradu, na straně druhé je, v níž už
patrná inspirace francouzským barokně klasicistním typem zahrady
(Versailles). V zahradě, která byla před pár lety pietně
rekonstruována, najdeme labyrinty zelených stěn, 244 metrů dlouhou
Kolonádou, dva historické skleníky, centrální pavilon (Rotundu) a
další stavby.


Pelhřimov: na zpáteční cestě se krátce zastavíme v Pelhřimově, abychom
si prohlédli kubistickou přestavbu barokního Fárova domu provedenou
podle návrhu architekta Pavla Janáka v letech 1913-1914.


PROGRAM:

pátek 7.dubna/  ODJEZD OD FANTOVY KAVÁRNY -HLAVNÍ NÁDRAŽÍ PRAHA  v 6,45 HOD.

Po 10h. máme rezervaci do vily Tugendhat- -klíčové dílo evropské architektury,v r. 2012 znovu otevřeno pro veřejnost po  rekonstrukci(L. Mies van der Rohe 1929-30)

Interiér zrekonstruované funkcionalistické vily Tugendhat v Brně

Po obědě (rezervace v nedaleké restauraci)si prohlédneme  vilu LOW BEER(historie zdehttp://www.vilalowbeer.cz/cz/historie)

poté navštívíme Jurkovičovu vilu z r.1906 v Brně-Žabovřeskách(rezervace vstupu)-přístupná po rozsáhlé rekonstrukci od r. 2011

historievily.jpg


Po krátké zastávce v centra Brna odjedeme do hotelu  (kvalitní hotel s restaurací) 
V sobotu navštívíme ZLÍN,kde vyjedeme výtahem na tzv.Baťův mrakodrap a prohlédneme si nejvýznamější stavby včetně batových cihlových domků pro zamětstnance-  / komletní fotodokumetace  zde  http://www.architekturazlin.cz/batovska-architektura-galerie,
odpoledne nás čeká návštěva Lázní Luhačovice,
kde stojí nejvíce staveb arch.Dušana Jurkoviče  


Poté pojedeme na ubytování do Kroměříže


  
V neděli navštívíme zahrady a zámek s obrazárnou(vzácná sbírka včetně jediného Tiziana v čr),
 počítáme s rezervací na oběd v centru Kroměříže a pokud bude časová rezerva,bude po cestě zpět krátká zastávka v Pelhřimově,kde uvidíme unikátní kubistickou přestavbu domu od P.Janáka

Návrat do Prahy cca v 20h , 
v ceně kvalitní autobusová doprava,hotelové ubytování 2noci (dvoulůžka-jednolůžko příplatek 750kč)a odborný průvodce, 
není v ceně vstupné do objektů (budou rezervace pro naši skupinu),
rezervace na obědy v běžných cenách kolem 100kč+ možné přiobědnat vydatnou snídani za 135kč Brno + 100 kč Kroměříž

Mies van der Rohe


Vyučil se v kamenické dílně otce, pracoval jako návrhář štukových ornamentů, pak strávil dva roky v dílně návrháře nábytku Bruna Paula v Berlíně, aby se naučil pracovat se dřevem. Jeho učitelem byl od r. 1908 Peter Behrens, také zastánce klasicistního pojetí. Jeho ateliér opustil Mies v roce 1912.

Už v období let 1919 až 14922 přichází Mies van der Rohe s návrhy prosklených mrakodrapů a veřejných budov. V roce 1926 se stal prvním víceprezidentem německého Werkbundu, který se snažil prosadit v Německu moderní design.

V r. 1927 byl vedoucím architektem výstavy ve Stuttgartu, kde společně s Le Corbusierem, Martem Stamem a. J. J.  P. Oudem vytvořili první moderní sídliště s plochými střechami, bílými stěnami, průběžnými okny a střešními zahradami.
V roce 1929 vytvořil německý pavilon na světovou výstavu v Barceloně s otevřeným prostorem, sloupy a betonovou deskou stropu. Vila Tugendhat byla naplněním této vize pro rodinný dům.

V letech 1930 až 1933 byl ředitelem výtvarné školy Bauhausu v Desau, kterou před ním vedl Walter Gropius. V r. 1938 emigruje z politických důvodů do USA, stává se ředitelem Illinois Institute of Technology v Chicagu, o šest let později získává americké občanství.
17. srpna 1969 umírá v Chicagu.

Zdroj:http://bydleni.idnes.cz/vila-tugendhat-01g-/architektura.aspx?c=A120317_231528_architektura_rez