Aktuálně‎ > ‎

BERLIN+ DESSAU+ POSTUPIM / 19-20.5.2018/ 3200 kč-klub 2490,-/záloha 1000kč/obsazeno


Květnová cesta do Berlína u příležitosti  
výstavy roku 
RADOST Z PUTOVÁNÍ 
 

– od C.D. Friedricha 
k A. Renoirovi ve Staré národní galerii na Muzejním ostrově ,nás nejdříve zavede do  DESSAU / oprava památky Unesco dokončena 2016 /  -info zde:/cs.wikipedia.org/wiki/Bauhaus,

 poté se podíváme do Postupimi/Potsdam a to nejen do známého parku,ale i do centra,kde bylo v r.2017 otevřeno nové muzeum s unikátní sbírkou BARBERINI http://www.potsdam-tourism.com/museums,ubytování budeme  ve špičkovém 4hvězd.hotelu PENTA, 

v neděli si prohlédneme s průvodcem centrum Berlína včetně možnosti návštěvy kopule německého parlamentu (zdarma,ale je nutné datum narození pro včasnou rezervaci), poté bude možnost navštívit Ostrov muzeí včetně ALTE s výstavou Radost z putování.

PRŮVODCE historik Jakub Potůček
PROGRAM ZÁJEZDU
Odjezd:    SOBOTA 19.květen v 6.hod-stání autobusů na Hlavním nádraží Praha-Fantova kavárna


19. 5. dopoledne:


Desava (Dessau): průmyslové město, přesně řečeno souměstí Dessau-Roßlau, v němž v letech 1924–1932

 sídlil proslulý Bauhaus, moderní vysoká škola pro výtvarná umění, design a architekturu. 

Navštívíme zde komplex jejích budov, postavených v letech 1925–1926 podle projektu 

architekta Waltera Gropia. Gropius, jeden z předních tvůrců evropského funkcionalismu, 

je autorem i dalších budov, především mistrovských domů pro profesory Bauhausu,

 nebo staveb, které Bauhaus pod jeho vedením realizoval ve spolupráci s městem Desavou.

 Bauhaus je památkou UNESCO.

Vstupné: Bauhaus + aktuálně probíhající výstava

 (Carl Fieger. Vom Bauhaus zur Bauakedemie. 22. 3. – 31. 10. 2018= 7, 50 EUR / 4, 50 EUR studenti - Mistrovské domy (pro W. Gropia, W. Kandinského, P. Klee, G. Mucheho, O. Schlemmera, L. Moholy-Nagye a L. Feiningera) = 7, 50 EUR / 4, 50 EUR studenti

Postupim (odpoledne), hlavní město spolkové země Braniborsko, 

s proslulou rezidencí pruských panovníků Sanssousi postavenou v roce 1747 podle projektu 

architekta Georga W. von Knobelsdorff. Součástí rezidence je rozsáhlý zámecký park, 

v němž celá řada drobných staveb a pavilonů. 

 Museum Barberini – vynikající soukromé muzeum, které se nachází v rekonstruovaném paláci postaveném v 18. století Friedrichem Velikým jako kopie známého Palazzo Barberini v Římě (architekt Francesco Borromini). V muzeu, které vybudoval počítačový mág Hasso Plattner, a zpřístupnil jej počátkem roku 2017, se vedle maleb francouzských impresionistů nachází také kolekce evropského moderního umění první poloviny 20. století. Krátkodobé výstavy: Max Beckmann: The World as a Stage (24. 2. – 20. 6. 2018) a další. Vstupné 14 EUR / snížené 10 EUR.


neděle 20. 5. 


Berlín v hlavním městě Spolkové republiky Německo navštívíme vyhlídkovou promenádu ve skleněné kupoli Říšského sněmu (Reichstag), kterou navrhl proslulý anglický architekt Sir Norman Foster. Dále uvidíme Berlínskou zeď a známý Checkpoint Charlie, kopie berlínského zámku neboli Humboldtovo fórum a Ostrov muzeí, na němž se nacházejí přední berlínské kulturní instituce: Staré muzeum od architekta Karla Friedricha Schinkela z let 1825-1830, Nové muzeum z let 1843-1847, v němž od roku 2009 sídlí Egyptské muzeum. Stará národní galerie se sbírkami francouzského umění z konce 19. století, Pergamonské muzeum nesoucí jméno po proslulém antickém oltáři nebo Bode Museum, kde se nachází sbírky byzantského, gotického a renesančního umění. 

VÝSTAVA RADOST Z PUTOVÁNÍ (WANDERLUST)                                                                         v ALTE NATIONALGALERIE/Stará národní galerie 

Od začátku května 2018 zde proběhne výstava, která se pokusí zobrazit zájem o přírodu a cestování na více než sto dílech, zapůjčených z evropských a zámořských galerií. Od dob H.Rousseau, jehož myšlenky návratu k přírodě, přes Goethovy cesty v rámci hnutí romantiků, až k počátkům moderny doby pozdního impresionismu a symbolismu.Základ výstavy tvoří díla německých romantiků C.D. Friedricha, C. Blechena, J.CH. Dahla, dále pak budou vystaveny obrazy G. Courberta ,F.Hodlera, P. Gaugina a A. Renoira. Výstava bude rozdělena do několika tématických okruhů-Objev přírody, Životní cesta, Cesta umělce, Vycházky, Cesty poutníků v Alpách, tyto části budou ilustrovat díla zapůjčená ze sbírek od severu k jihu Evropy a USA. 

Video na YouTube

  

V CENĚ:doprava kvalitním autobusem, ubytování v hotelu PENTA(jednolůžko s příplatkem 950 kč)
   

 ,pojistka ck,odborný průvodce(architektura a historie)

 
NENÍ v ceně :  vstupné,stravování

JAK SE PŘIHLÁSIT? 
Stačí vyplnit přihlášku na této stránce nebo napsat přihlašovací email na vytonart@gmail.com se jmény účastníků a telefonickými kontakty případně zavolat na náš tel. 777919630 .Poté je nutné zaplatit zálohu cca 50% (upřesnění u každého zájezdu)na náš účet 225106607/0300 nebo v kanceláři Na Výtoni 2, Praha 2 (prac.dny 15-18)

CK Sdružení výtvarníků Výtoň / 
 ičo 22733604 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK S.v.VÝTOŇ zde:https://zajezdy/vseobecne-podminky-ck-s-v-vyton

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ má mít každý účastník,pokud máte zájem o pojištění včetně storna stačí datum narození a sjednáme nejvýhodnější pojištění u pojištovny UNION nebo  je možné sjednat u nás v kanceláři Na Výtoni 2
Zahrnuje mimo zdravotní pojistky i storno zájezdu a pojištění zavazadel 

 Muzejní ostrov
 leží téměř uprostřed města na řece Sprévě. Můžete zde najít Starou národní galerii, Pergamon, Bode muzeum, Staré a Nové muzeem. Budovy byli značně poškozeny za války a dodnes jsou citlivě restaurovány. Musejní ostrov byl od roku 1999 zahrnut do kulturního  dědictví UNESCO. 
Pergamon 
je nejnavštěvovanějším muzeem v Berlíně.Stavělo se v letech 1912- 1930 v neoklasicistním stylu podle architekta Alfreda  Messela a Ludwiga Hoffmana. Nejznámější částí muzea je helenistický Pergamonský oltář a babylonská Ištařina brána-v současné době část muzea v reknstrukci,doporučuje se rezervace vstupu.

Neues muzeum- Bylo postaveno v letech 1843- 1847 architektem Friedrichem Augustem Stulerem. Za války bylo značně poškozeno a jeho rekonstrukce začala až v roce 1986. K jeho zpřístupnění pro veřejnost došlo až v roce 2009.  

Reichstag- Říšský sněm
Novorenesanční budova byla postavena v letech 1884 - 1894 podle projektu architekta Paula Walota. Dnes se zde nachází sídlo německého spolkové sněmu, každých pěl let je zde volen prezident. V letech 1995- 99 byla postavena britským architektem Normanem Fosterem  skleněná kopule( slouží  jako vyhlídka pro turisty) 
Památník Holocaustu se náchází ve středu města, kousek od Braniborské brány a Reichstagu,                                           byl otevřen v roce 2005.
Bauhaus archiv
Bauhaus se dostal do podvědomí jako jedna nejvýznamnějších avantgardních škol umění, designu a architektury na světě, kde působily ve své době slavná jména jako Paul Klee,Wassily Kandinsky. Dnes je designérskou oázou, kde stále můžete cítit atmosféru staré doby, kdy učitelé i studenti věřili v příchod lepšího světa a energii pokroku. První škola vznikla v roce 1919 ve Výmaru,v roce 1924 pod tlakem zemské vlády se přestěhovala do Dessau